Συμβουλευτική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

      Διδάκτωρ Ψυχολογίας,

      City University, Λονδίνο

      Chartered Counselling Psychologist

 

 Συμβουλευτική Ψυχολόγια       

 

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας που έχει εφαρμογή σε ποικίλα προσωπικά και διαπροσωπικά θέματα που επηρεάζουν την εξέλιξη και τη λειτουργικότητα του ατόμου. Συχνά επικεντρώνεται σε ζητήματα ψυχικής, αλλά και σωματικής υγείας, σε βαθύτερες συναισθηματικές δυσκολίες που μπορεί να μπλοκάρουν το άτομο, σε κρίσεις και σε μεγάλες αλλαγές, αλλά και σε θέματα κοινωνικής ή επαγγελματικής φύσεως που μπορεί να αντιμετωπίζει το άτομο στην πορεία της ζωής του.

Είναι μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία που επιχειρεί μέσα απο τη συζήτηση, να διευκολύνει το άτομο στην έκφραση και στη διαχείριση των συναισθημάτων και των αναγκών του ώστε να ζεί καλύτερα, να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτογνωσία και καλύτερες σχέσεις τόσο με τον εαυτό του όσο και με τον περίγυρο του.

Οι παρεμβάσεις-τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη ψυχοθεραπευτική αυτή διαδικασία αντλούν απο κάποιες θεραπευτικές προσεγγίσεις και βοηθούν το άτομο να αναπτύξει καινούργιες δεξιότητες για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει (διαβάστε για τη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία).

 

Στόχος λοιπόν της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας είναι να βοηθήσει το άτομο να προσαρμοστεί επιτυχώς στις αλλαγές, να αναπτυχθεί και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του, κάνοντας καλύτερη χρήση των αποθεμάτων που διαθέτει αλλά και οπλίζοντας τον - δια βίου - με εφόδια που θα τον διευκολύνουν να διατηρήσει μια ισορροπία στη ζωή του.

 

Psychotherapy is also available in English.

What is Counselling Psychology?

Counselling Psychology is a branch of psychology that can be applied in various personal and/or interpersonal matters that have an impact in a person’s well-being, ranging from typical life stressors to more severe issues with which people may struggle.It often focuses on the emotional, health-related, social and occupational concerns people may have at different stages in their lives, in order to promote personal and interpersonal functioning.

It is a psychotherapeutic process that aims to facilitate people to alleviate distress, resolve crisis, cope with negative life events and facilitate transitions and adjustment to changes, in order to improve their well-being and achieve better relationships both with themselves and others.

The tools that facilitate this process are based on various therapeutic models and help the individual to acquire new skills in order to be able to handle their difficulties more effectively. Interventions are often problem-specific and goal-directed and may be either brief or long-term.