top of page

Συχνές Ερωτήσεις

  1. Τι να περιμένω στην πρώτη συνάντηση ;

  2. Συχνότητα και διάρκεια συνεδριών.

  3. Πόσο διαρκεί η ψυχοθεραπεία;

  4. Είναι εμπιστευτικές οι πληροφορίες που μοιράζομαι με το θεραπευτή;

  5. Τι ρόλο παίζει η επιλογή θεραπευτικής προσέγγισης

  6. Είστε συμβεβλημένη με κάποιο ασφαλιστικό ταμείο ;

 

1. Τι να περιμένω στην πρώτη συνάντηση;

Η πρώτη συνάντηση είναι κατα βάση μια συνάντηση γνωριμίας και αξιολόγησης, όπου γίνεται μια πρώτη διερεύνηση στις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει το άτομο και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη ζωή του. Στην πρώτη συνάντηση συζητιούνται τα θέματα που απασχολούν άμεσα τον ενδιαφερόμενο στο  «εδώ και τώρα» και τα αιτήματα του που τον οδήγησαν να αναζητήσει τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Συλλέγονται πληροφορίες για το ιστορικό του ατόμου, όπως και για γεγονότα-πυροδότες που μπορεί να οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση. Προς το τέλος της πρώτης συνεδρίας ο ψυχολόγος και ο ενδιαφερόμενος συζητούν τον τρόπο που θα μπορούσαν να δουλέψουν μαζί και εφόσον συμφωνήσουν, γίνεται μια πρώτη δέσμευση ώς προς τους στόχους της θεραπείας.

 

Διευκρινίζεται το θεραπευτικό πλαίσιο που θα ακολουθηθεί όπως η συχνότητα, η διάρκεια και το μέρος των συναντήσεων, η ώρα προσέλευσης, η αμοιβή αλλά και άλλες πληροφορίες που μπορεί να θέλει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος όπως η θεραπευτική προσέγγιση, η τήρηση απορρήτου, η διαδικασία ακύρωσης ραντεβού, κτλ. Τα παραπάνω συμφωνούνται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου ώστε να διασφαλίσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών και να εξασφαλίσουν την επικέντρωση στο θεραπευτικό στόχο.

 

2. Συχνότητα και διάρκεια συνεδριών

Η συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται από κοινού μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου. Συνήθως οι συναντήσεις είναι τακτικές μία φορά την εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, προκειμένου να υπάρξει μια σταθερή δομή και συνέχεια στη θεραπευτική διαδικασία. Κάθε συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά.

 

Σε κάποιες περιπτώσεις όπου το άτομο το έχει ανάγκη, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό οι συνεδρίες να είναι πιο συχνές στην αρχή της θεραπείας και να αραιώνουν σταδιακά με ένα τέτοιο ρυθμό έτσι ώστε να διατηρείται η αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας.

 

 

3. Πόσο διαρκεί η ψυχοθεραπεία;

Το πόσο θα διαρκέσει η ψυχοθεραπεία είναι προσωπική επιλογή του καθενός και θα εξαρτηθεί απο τους στόχους που έχει θέσει, την πρόοδο που έχει σημειωθεί, την υποστήριξη που δέχεται απο το περιβάλλον του αλλά και από το τι αποζητά απο τη θεραπεία όσο αυτή εξελίσσεται.

Μπορεί κάποιος να χρειάζεται υποστήριξη κατα τη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου. Μπορεί κατόπιν συμφωνίας με το θεραπευτή να κάνει έναν περιορισμένο αριθμό συνεδριών για να δουλέψει ένα συγκεκριμένο ζήτημα που τον απασχολεί ή μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει για τη δική του προσωπική ανάπτυξη, με αυξημένα χρονικά διαστήματα ανάμεσα στα ραντεβού. Είναι μια δυναμική διαδικασία που μπορεί να πάρει απο λίγους μήνες (πχ 2-3 μήνες) έως περίπου 2-3 χρόνια.

​​​​​

4. Είναι εμπιστευτικές οι πληροφορίες που μοιράζομαι με το θεραπευτή;

Ακολουθώντας τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει τους ψυχολόγους, η διασφάλιση του  απορρήτου είναι απαραίτητο στοιχείο της θεραπευτικής διαδικασίας. Αυτό εξασφαλίζει ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο όπου ο θεραπευόμενος μπορεί να μιλάει ανοιχτά για ό,τι σκέφτεται και ό,τι τον απασχολεί και ο θεραπευτής δεσμεύεται οτι καμία πληροφορία δε θα αποκαλυφθεί σε τρίτους, εάν δεν έχει δώσει πρώτα τη συγκατάθεση του ο θεραπευόμενος.

Σύμφωνα με το νόμο, η μοναδική περίπτωση στην οποία αίρεται το απόρρητο είναι σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή του ιδίου ή των άλλων, όπου και εκεί ενημερώνεται εκ’ των προτέρων ο θεραπευόμενος οτι θα ζητηθεί βοήθεια απο άλλους εκτός θεραπευτικής σχέσης (πχ απο το ψυχίατρο, την οικογένεια κτλ).

5. Τι ρόλο παίζει η επιλογή θεραπευτικής προσέγγισης ;

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις στη ψυχοθεραπεία (που διαφέρουν στο θεωρητικό πλαίσιο, στις μεθόδους και στις τεχνικές τους) και ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτή που ταιριάζει περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία του αλλά και στα ζητήματα τα οποία τον απασχολούν. Δεν υπάρχει ένα είδος θεραπείας που ταιριάζει σε όλους, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί απο τον πελάτη, απο το θεραπευτή αλλά και απο τη μεταξύ τους σχέση. Αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής σχέσης είναι η θεραπευτική συμμαχία που διαμορφώνεται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την οικειότητα, στοιχεία απαραίτητα για να λειτουργήσει η ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Η επιλογή θεραπευτικής προσέγγισης λοιπόν είναι πολύ σημαντική, αλλά όπως δείχνουν οι περισσότερες  έρευνες, αυτό που σε πολλές περιπτώσεις παίζει κρίσιμο ρόλο στο αποτέλεσμα της θεραπευτικής πορείας είναι η θεραπευτική σχέση που θα δημιουργηθεί μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Η θεραπευτική σχέση, σε συνδυασμό με τη εκπαιδευτική και την επαγγελματική καρτάρτιση του θεραπευτή, λειτουργούν ισοδύναμα και ουσιαστικά για τον θεραπευόμενο.

 

6. Είστε συμβεβλημένη με κάποιο ασφαλιστικό ταμείο ;

Δεν είμαι συμβεβλημένη με κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. Κάποιοι ασφαλιστικοί φορείς όμως καλύπτουν συνεδρίες ψυχοθεραπείας από ιδιώτες, οπότε σε αυτήν την περίπτωση μπορώ να σας δώσω μια βεβαίωση για τις συνεδρίες που κάνατε, την οποία στη συνέχεια θα προσκομίσετε στο ταμείο σας για να σας επιστραφούν τα χρήματα που δικαιούστε.

bottom of page